Skip to content

ДГ Камбанка

ДГ "Камбанка"

село Доганово, Община Елин Пелин

ЗА НАС

Тук можете да прочетете повече за нас!

  ДГ ”Камбанка” е общинска детска градина и се намира в село Доганово, общ. Елин Пелин. Официално е открита месец ноември 1983г., като събира деца и от селата Голема Раковица, Огняново, Караполци и Богданлия.

  ДГ ”Камбанка” е подготвителна институция в системата на народната просвета ,където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 2-годишна възраст до постъпването им в първи клас. Сградата е построена за две групи, но на този етап функционира една смесена възрастова група. Разполага с две спални, две занимални, физкултурен салон, административни помещения, методичен и медицински кабинет. Дворът е богато озеленен с два пясъчника и площадки с игрови пособия.

  Детското заведение разполага с добре подготвени педагогически кадри и всеотдаен помощен персонал. Децата се обучават по подходяща за възрастта им програмна система на издателство „Изкуство”, като развиват обичта си към родина и език, учат се на толерантност, на ред и естетика, усъвършенстват своите умения.

В годините на своето съществуване, ДГ”Камбанка”, с.Доганово, е утвърдила името си на институция, в която децата получават много внимание и грижи, за да растат любознателни, можещи и знаещи.

Екип на ДГ „Камбанка“ с. Доганово

Директор – Мариана Колева

Учители  – Гроздена Цветкова

                  Милена Живкова

Помощник възпитател – Боряна Цветанова

Домакин – Силвия Ангелова

Готвач – Гергана Атанасова

Обществен съвет към ДГ „Камбанка“ с. Доганово

Председател – Любка Владимирова Кирова

Членове – Елеонора Стоянова Кирова

                    Петрана Иванова Стоянова

         Таня Емилов Петрова

Представител на финансиращия орган – Илина Цветанова

Работа по проекти

1. Eвропейски проект на МОН – „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“

2. Проект на фонд Земеделие – „Училищен плод“ и „Училищно мляко“

Мисия – Детска градина „Камбанка“ предоставя подходяща образователна среда и обучение, което гарантира интелектуално, емоционално, социално, духовно, нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интереса му.

 

Визия – Детска градина „Камбанка“  привлекателна, модерна, гъвкава и желана образователна институция, любимо място за децата, където се чувстват щастливи, защитени, разбирани и подкрепяни.

На ДГ „Камбанка“

  Цвете нежно грее в двора

  с багрите на пролетта –

  поглед свело, че отгоре

  Слънчо милва го с ръка.

  И детето подранило –

  цветето на обичта –

  пак към детската градина

  Слънчо милва в утринта.

  Теб, камбанке, нежноцветна,

  тук очакват те с любов,

  сред игри и звънки песни

  ти цъфтиш под благослов.

                              Ани Енчева